CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie

CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie

00
2058
Wersja: (2)
Obowiązywał od 06.07.2018 do 01.01.2019

Do czego stosuje się CIT-TP

Wzór formularza stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, realizowanych w  latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Formularz zawiera dane identyfikacyjne podatnika, dane identyfikacyjne podmiotu powiązanego, informacje o pomiotach powiązanych w zakresie restrukturyzacji, transakcji oraz innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Podatnik zaznacza wyłącznie pozycje, które odnoszą się do jego sytuacji (a w przypadku wypełniania przez podatnika formularza za inny podmiot do sytuacji tego podmiotu).

Miejsce składania: urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1300).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF