Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT-5 (12) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (9) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Druk CIT-5 (9) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

0(0)
1161
Wersja: (9)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 31.12.2014

Do czego stosuje się CIT-5 (9)

Formularz CIT-5 składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, zwani dalej "podatnikiem", osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (art.26 ust.1a ustawy).

Dril CIT-5 należy złożyć nie później niż w dniu wypłaty należności - art.26 ust.1a ustawy.

Adresatem oświadczenia jest osoba prawna dokonująca wypłaty należności z tytułu dywidendy lub udziału w zysku, zwana dalej "płatnikiem" - art.26 ust.1a ustawy.

Podstawa prawna

Art.26 ust.1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.