Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CIT-5 (12) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (11) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Druk CIT-5 (11) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

0(0)
1669
Wersja: (11)
Obowiązywał od 30.06.2018 do 30.11.2019

Do czego stosuje się CIT-5 (11)

Formularz CIT-5 składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, zwani dalej "podatnikiem", osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (art.26 ust.1a ustawy).

CIT-5 należy złożyć nie później niż w dniu wypłaty należności - art.26 ust.1a ustawy.

Adresatem oświadczenia jest osoba prawna dokonująca wypłaty należności z tytułu dywidendy lub udziału w zysku, zwana dalej "płatnikiem" - art.26 ust.1a ustawy.

Wzór formularza obowiązuje od 30 czerwca 2018 r. i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem roku podatkowego podatnika, który rozpoczął się przed tą datą.

Podstawa prawna

Art. 26 ust.1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1268) - załącznik nr 8.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.