CEIDG-ZS (3.0) Zarządca sukcesyjny

Druk CEIDG-ZS (3.0) Zarządca sukcesyjny

0(0)
3734
Wersja: 3.0
Obowiązuje od 13.01.2024

Do czego stosuje się CEIDG-ZS (3.0)

Przedsiębiorca, który chce aby firma po jego śmierci zachowała ciągłość działania powinien wybrać zarządcę sukcesyjnego. Rezerwowy zarządca sukcesyjny zajmie się firmą, jeśli obecny zarządca sukcesyjny nie będzie mógł pełnić tej funkcji.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również  zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii wymagana jest płatność.

Więcej informacji na temat CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna

- Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.); - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2023 poz. 1090)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF