CEIDG-SC (2.1) Udział w spółkach cywilnych

Druk CEIDG-SC (2.1) Udział w spółkach cywilnych

0(0)
2402
Wersja: 2.1
Obowiązuje od 11.12.2021

Do czego stosuje się CEIDG-SC (2.1)

Formularz CEIDG-SC Udział w Spółkach Cywilnych dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Druk CEIDG-SC jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do określania udziału w spółkach cywilnych.

Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Jeżeli wniosek jest zgłoszeniem zmian, należy podać NIP i REGON spółki, której wniosek dotyczy. Wypełniony wniosek należy podpisać.

W części 01 formularza należy podać dane Wnioskodawcy (PESEL, NIP, REGON). W części 02 należy podać spółki/spółki cywilne, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu oraz elektronicznie. Wniosek składamy w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również  zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii wymagana jest płatność.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.