CEIDG-RD (2.1) Wykonywana działalność gospodarcza

Druk CEIDG-RD (2.1) Wykonywana działalność gospodarcza

0(0)
4786
Wersja: 2.1
Obowiązuje od 11.12.2021

Do czego stosuje się CEIDG-RD (2.1)

Formularz CEIDG-RD  dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Druk CEIDG-RD jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej.

Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. 

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu oraz elektronicznie. Wniosek składamy w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również  zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Instrukcja wypełniania:

  1. Część CEIDG-RD należy wypełniać na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń.
  2. Jeżeli wniosek jest zgłoszeniem zmian, należy podać numer REGON odpowiednio podmiotu i jego jednostki lokalnej, której wniosek dotyczy.
  3. Jeżeli zmiana dotyczy wykreślenia rodzaju działalności we wskazanym miejscu wykonywania działalności należy wskazać kod działalności i zaznaczyć odpowiedni kwadrat przy słowie "Wykreślenie".
  4. Jeśli w rubryce 06.2 bądź 11.7 wniosku CEIDG-1 albo rubryce 2.7  CEIDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, wtedy ciąg dalszy tej rubryki stanowi niniejszy załącznik; poszczególne rodzaje działalności powinny być określone kodami podklas (5 znaków) rodzajów działalności wg klasyfikacji PKD 2007.
  5. W celu ustalenia kodu przypisanego poszczególnym rodzajom działalności gospodarczej należy:
    a) skorzystać z publikacji dostępnych w organie przyjmującym wniosek,
    b) skorzystać z serwisu informacyjnego GUS zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem http://www.stat.gov.pl.
  6. Wypełniony wniosek należy podpisać.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.