CEIDG-POPR (2.1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - korekta pomyłek

Druk CEIDG-POPR (2.1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - korekta pomyłek

0(0)
2159
Wersja: 2.1
Obowiązuje od 11.12.2021

Do czego stosuje się CEIDG-POPR (2.1)

Formularz CEIDG-POPR służy do dokonywania korekty w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do działalności gospodarczej CEIDG-1. Druk w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym.

W kolumnie „Część” należy wpisać, której części wniosku korekta dotyczy: CEIDG-1 albo CEIDG MW, albo CEIDG-RB, albo CEIDG-RD, albo CEIDG-SC, albo CEIDG-PN.
W kolumnie "Rubryka. Pole" należy podać dokładne informacje, której części dotyczy korekta. Natomiast w kolumnie "Poprawna treść" należy wpisać już poprawną treść dotyczącą informacji na formularzu CEIDG-1 lub jednego z załącznika. Każda pozycja korygowana musi zawierać w kolumnie "Podpis składającego" podpis.

Wszelkie czynności związane z wpisaniem do CEIDG są bezpłatne.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.