CEIDG-MW (2.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Druk CEIDG-MW (2.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

0(0)
2738
Wersja: 2.1
Obowiązuje od 11.12.2021

Do czego stosuje się CEIDG-MW (2.1)

Wniosek CEIDG-MW jest załącznikiem do wniosku CEIDG-1 i służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu oraz elektronicznie. Wniosek składamy w dowolnym urzędzie miasta/gminy. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Instrukcja wypełniania:

  1. W razie potrzeby zgłoszenia większej liczby miejsc wykonywania działalności gospodarczej należy użyć kolejnych formularzy CEIDG-MW.
  2. Pole 2.8 dla miejsca wykonywania działalności należy wypełnić wg. zasad analogicznych jak dla rubryki 11.8 formularza CEIDG-1, z tym że tutaj opisuje się zakres działalności wykonywanej w danym miejscu. Jeżeli w polach zabraknie miejsca należy wypełnić dodatkowo formularz CEIDGRD.
  3. Nietypowe miejsca lokalizacji należy opisywać z maksymalną możliwą dokładnością.
  4. Jeżeli miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się poza terytorium Polski, informacja ta nie zostanie wpisana do rejestru REGON.
  5. Wypełniony wniosek należy podpisać.

Więcej informacji:

https://prod.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.