CBC-R (2) Informacja o grupie podmiotów

Druk CBC-R (2) Informacja o grupie podmiotów

0(0)
303
Wersja: (2)
Obowiązuje od 06.12.2022

Do czego stosuje się CBC-R (2)

Informację o grupie podmiotów CBC-R (2) składa jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art.84 ust. 1 ustawy.
Termin składania: 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 pkt 8 ustawy.
Miejsce składania: Ministerstwo Finansów.

Formularz CBC-R przygotowany został w celu umożliwienia jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów przekazywania informacji o grupie podmiotów.

Celem dokumentu jest przedstawienie wskazówek dotyczących przekazywania danych za pomocą formularza CBC-R.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2019r. poz. 648)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.