CBC-P (2) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

Druk CBC-P (2) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

2.7(3)
1508
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.01.2019

Do czego stosuje się CBC-P (2)

Formularz CBC-P składa jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, o której mowa w art. 82 pkt 5 ustawy, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład.

Termin składania deklaracji: 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 pkt.8 ustawy.

Powiadomienie CBC-P może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje LUB w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Uwaga: Pełna funkcjonalność formularza CBC-P wraz z wysyłką elektroniczną jest dostępna tylko w module fillUp Premium. Chcąc skorzystać z fillup w wersji Premium skontaktuj się z naszym konsultantem - przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

Podstawa prawna

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.