BDO-11.1.3 Dział XI tabela 1 - sekcja 3

Druk BDO-11.1.3 Dział XI tabela 1 - sekcja 3

0(0)
294
Wersja: 15.01.2019
Obowiązuje od 15.01.2019

Do czego stosuje się BDO-11.1.3

Rejestr BDO - inaczej nazywany Rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - gromadzi oraz zarządza informacjami dot. gospodarki odpadami przez przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie miał obowiązek prowadzić w nim sprawozdawczość oraz ewidencję odpadów, jeśli:

  • wytwarza odpady oraz prowadzi ewidencję tych odpadów,
  • wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkuje lub importuje opakowania albo kupuje je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Wpis do rejestru dokonywany jest przez przedsiębiorcę w zależności od prowadzonej działalności na wniosek lub z urzędu (tj. bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku).

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do rejestru oraz kto podlega obowiązkowi wpisu można uzyskać na stronie biznes.gov.pl .

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. 2018 poz. 2528) - załącznik nr 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. 2019 poz. 919)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.