AKC-PR (6) (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

Druk AKC-PR (6) (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

1.7(3)
2796
Wersja: (6)
Obowiązywał od 01.01.2019 do 30.06.2021

Do czego stosuje się AKC-PR (6)

Na formularzu AKC-PR Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego należy podać dane dotyczące:

  • organu i miejsce wydania potwierdzenia (informacje o naczelniku Urzędu Skarbowego oraz nazwę i adres urzędu skarbowego),
  • dane podatnika, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego (nazwa pełna/nazwa pełna, nazwisko, pierwsze imię - dot. podmiotu będącego osobą fizyczną oraz adres siedziby/zamieszkania),
  • rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności gospodarczej podatnika:
    • objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,
    • opodatkowane podatkiem akcyzowym,
    • zużywanych przez podmiot zużywający.
  • opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2018 poz. 2442); Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2020 poz. 2046).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.