Urząd

Kryteria wyszukiwania:
Urząd
Liczba dostępnych formularzy: 1899
Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • PIT-37 (20) (2014) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
   Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych...
  713221
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (6 głosów)
 • Ppwg (pod) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego (podatki)
  Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego jest jedną z form regulowania należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej, PCC, podatku od...
  339616
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (21 głosów)
 • PIT/O (20) (2014) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik wypełnia się jeżeli korzysta się z następujących odliczeń: darowizny na cele...
  224902
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest płatnikiem podatkó...
  150631
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • PIT-36 (20) (2014) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystasz z tzw. kredytu...
  124238
  Brak głosów
 • ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
  Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona...
  83184
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (2 głosy)
 • VAT-7 (14) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14) został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394). Wzór ten...
  69876
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (29 głosów)
 • PIT/UZ (1) (2014) Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r.
  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z...
  59415
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ...
  Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupią materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrósł do 23% mogą ubiegać się o zwrot części wydatkó...
  56149
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (3 głosy)
 • VZM-1 (5) (od 2014) (archiwalny) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem ...
  Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupią materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrósł do 23% mogą ubiegać się o zwrot części wydatkó...
  56027
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)