ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Back references from Załączniki do formularza in druk for druk: ORD-ZU (2) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
Nazwa Autor Ostatnia aktualizacjaikona sortowania
PIT-6 / PIT-6L (10) (archiwalny) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej paulina@e-file.pl 26.11.2013 - 13:44
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu paulina@e-file.pl 14.11.2013 - 00:08
PIT-14 (6) (archiwalny) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej magda@e-file.pl 11.11.2013 - 22:48
PIT-8AR (2) (archiwalny) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (2011, 2012) magda@e-file.pl 11.11.2013 - 22:48
PIT-8C (5) (archiwalny) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (2011, 2012) magda@e-file.pl 11.11.2013 - 22:48
PIT-R (15) (archiwalny) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich magda@e-file.pl 11.11.2013 - 22:48
PIT-4R (3) (archiwalny) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (2009 - 2012) magda@e-file.pl 11.11.2013 - 22:48
IFT-1/IFT-1R (9) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (2012) magda@e-file.pl 04.11.2013 - 12:17
IFT-1 (9) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (2012) paulina@e-file.pl 04.11.2013 - 12:04
IFT-1R (9) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (2012) paulina@e-file.pl 04.11.2013 - 12:00