Kryteria wyszukiwania:
Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • ORD-IN/A (4) (od II 2013) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub...
  1610
  Brak głosów
 • AKC-4/AKC-4zo (3) (od 2013) Deklaracja dla podatku akcyzowego
  Formularz AKC-4/AKC-4zo należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku energii elektrycznej – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; w przypadku wyrobów gazowych – zgodnie z...
  1609
  Brak głosów
 • FVKOR(b) (od 2013) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto
  Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy...
  1608
  Brak głosów
 • VAT-8 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Podstawa prawna: Art.99 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Składający: Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako...
  1603
  Brak głosów
 • VAT-8 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  Podstawa prawna: Art.99 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Składający: Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako...
  1600
  Brak głosów
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
  Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości...
  1600
  Brak głosów
 • ZUS-N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  Formularz N-10 jest załącznikiem składanym przy wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Formularz wypełnia w całości zakład pracy (pracodawca). Rozpoczynając wypełnianie należy podać NIP pracodawcy, który nie będzie widoczny na wydruku. W ankiecie...
  1599
  Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)
 • PIT-4R (3) (2009 - 2012) (archiwalny) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  Wzór formularza obowiązywał do 25 września 2013 r. i był stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w latach podatkowych 2009, 2010, 2011 i 2012.  Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania...
  1599
  Brak głosów
 • RWPP Rejestr wypadków przy pracy
  Rejestr wypadków przy pracy
  1597
  Brak głosów
 • KRS-WM (archiwalny) Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze ...
  Formularz KRS-WM stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej, w tym celu należy w części I. podać kody wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z opisem...
  1596
  Brak głosów