Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2259
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • UPAR Umowa Partnerska
  Umowa o współpracy stanowi ramową umowę między stronami, które będą w przyszłości świadczyły względem siebie określone czynności lub wykonywały określone usługi. Stanowi ona przejaw wolności kontraktowania, jednak zawarcie umowy stanowi podstawę stosunku...
  399
  Brak głosów
 • KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
   
  397
  Brak głosów
 • LONZW Lista obecności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
  Jednym z dokumentów niezbędnych dla powołania spółki jest dokument o powołaniu organów spółki. Przepisy prawa nie zawierają w tym zakresie precyzyjnych danych co do tego, jakim dokumentem podmiot ma się legitymować w tym zakresie. Jeżeli...
  396
  Brak głosów
 • NIP-7 (2) - Rach (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Rachunki związane z działalnością
  Formularz NIP-7 (2) - Rach stawnowi załacznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić w przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków na deklaracji głównej. W załączniku należy podać inofrmacje takie jak: kraj siedziby (oddziału),...
  395
  Brak głosów
 • DO-1 B (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość ...
  Do złożenia deklaracji obowiązany jest: właściciel budynku jednorodzinnego; właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa zarządca wspólnoty/sp...
  393
  Brak głosów
 • ZoMPP Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
  Metody zgłaszania oraz zasady ścigania przestępstw dzieli się w zależności od tego, czy pozostają one ścigane z oskarżenia prywatnego, czy publicznego. Istnieją przestępstwa, w wypadku których organom ścigania oprócz informacji o przestępstwie potrzebna...
  392
  Brak głosów
 • ZoOP Zaświadczenie o odbyciu praktyk
  Wypełniony dziennik praktyk studenckich, zawodowych lub szkolnych jest podstawą wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie nie posiada ustawowego wzoru i nie jest regulowane standardami ustawowymi. Stąd właśnie obowiązek kontroli wewnętrznych przepis...
  391
  Brak głosów
 • KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
   
  391
  Brak głosów
 • UoNSG Umowa najmu stanowiska garażowego
  Umowa najmu stanowiska garażowego Zawarcie umowy najmu stanowiska garażowego nie jest do końca działaniem prawnie prawidłowym. Dopuszcza się prawo do korzystania z miejsca na zasadzie quoad usum (to co faktycznie wykorzystuję). Interpretacja umowy może zatem spowodować...
  391
  Brak głosów
 • DO-2 B (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość ...
  Do złożenia deklaracji obowiązany jest: właściciel budynku jednorodzinnego; właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa zarządca wspólnoty/sp...
  391
  Brak głosów