Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2081
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • ZZTR Zawiadomienie o zgubieniu/zniszczeniu/kradzieży tablic rejestracyjnych
   
  288
  Brak głosów
 • ZUS-ER-WGP-01 Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
  Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej stanowi załącznik do "Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji...
  286
  Brak głosów
 • LWS Lista wspólników spółki
  Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i...
  285
  Brak głosów
 • UNMzal1 Protokół zdawczo-odbiorczy załącznik nr 1 do umowy najmu mieszkania
  Protokół zdawczo-odbiorczy załącznik nr 1 do umowy najmu mieszkania
  285
  Brak głosów
 • ZUS OPNP (archiwalny) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/pomocy ...
  Kwestie związane z pomocą publiczną reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), która odwołuje się do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz. U. UE...
  285
  Brak głosów
 • WoWDR-Kra Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Kraków
  Dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. Załączniki do wniosku: Dotychczasowy dowód rejestracyjny. Karta pojazdu, jeżeli była wydana. Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów...
  283
  Brak głosów
 • IoSR Informacja o sporządzeniu remanentu
  Remanent posiada znaczenie zarówno w przypadku zakończenia i otwarcia roku podatkowego, jak również w przypadku likwidacji lub przekształcenia jednostki. Ma on za zadanie wskazać stan składników będących na magazynie jednostki na dzień jego...
  281
  Brak głosów
 • OZPM Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez ...
  Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego obowiązane są do złożenia przełożonemu oświadczenia o...
  280
  Brak głosów
 • WoPnR-G Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Gdańsk
  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy załączyć: - zgodę właściciela obiektu, - szkic usytuowania obiektu budowlanego, - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbi...
  280
  Brak głosów
 • WoPB-G Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk
  Wniosek o pozwolenie na budowę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jako załącznik należy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego...
  278
  Brak głosów