Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2210
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoWPBR-Sz (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Szczecin
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Szczecin oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Szczecin.
  368
  Brak głosów
 • WoWPBR-Kr (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Kraków
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Kraków oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Kraków.
  368
  Brak głosów
 • WWWEGB-Wr (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Wrocław
  Wniosek składa się do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego i dotyczy osób fizycznych i prawnych. Zamówienie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje jak dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwę firmy, NIP, adres zamieszkania lub...
  367
  Brak głosów
 • TYT-2A (1) (archiwalny) Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia...
  365
  Brak głosów
 • ZUS PL-AU 3 Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy
  Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca drukowanymi literami wpisując tekst w miejscach wykropkowanych oraz zaznaczając krzyżykiem odpowiednią kratkę. Formularz w pkt 8 wypełnia Centrelink. W pozycji 1.11 należy podać numer ewidencyjny PESEL, a jeżeli nie...
  363
  Brak głosów
 • WoPnR-Rz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Rzeszów
  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy załączyć: - zgodę właściciela obiektu, - szkic usytuowania obiektu budowlanego, - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbi...
  363
  Brak głosów
 • WoWPBR-G (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Gdańsk
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Gdańsk.
  363
  Brak głosów
 • DzP-zal Dziennik praktyk - załącznik
  Formularz stanowi załącznik do Dziennika praktyk. Załącznik należy wypełniać w przypadku, gdy zabraknie miejca na formularzu głównym. Wypełniony dziennik praktyk studenckich, zawodowych lub szkolnych jest podstawą wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk....
  362
  Brak głosów
 • ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje...
  360
  Brak głosów
 • ZUS US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń
  W polu nr 1 w sekcji 'Dane identyfikacyjne ubezpieczonego' należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Podanie numeru telefonu w pozycji nr 8 (część Dane adresowe ubezpieczonego) nie...
  360
  Brak głosów