Kryteria wyszukiwania:
Liczba dostępnych formularzy: 2056
Sortuj według: nazwy | daty | popularności ↓
 • WoPB-G Wniosek o pozwolenie na budowę Gdańsk
  Wniosek o pozwolenie na budowę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jako załącznik należy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego...
  278
  Brak głosów
 • OLZ Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych - Warszawa
  Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych Składane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje dotyczące deklaracji, aktualności, stawki opłat dostępne są na stronie Urzędu Miasta.
  278
  Brak głosów
 • TYT-1A (1) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego - jednopozycyjny stosowany w egzekucji ...
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia...
  276
  Brak głosów
 • WoPB-Kr Wniosek o pozwolenie na budowę Kraków
  Wniosek o pozwolenie na budowę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jako załącznik należy wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego...
  276
  Brak głosów
 • USG-zal1 Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży garażu
  Na tym formularzu dokonuje się opisu stanu technicznego garażu podczas podpisywania umowy jego sprzedaży.
  276
  Brak głosów
 • NS Nagana służbowa
  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w...
  276
  Brak głosów
 • WoSZMP Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań ...
  Wniosek o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  275
  Brak głosów
 • OP Odpowiedź na pozew
  Odpowiedź na pozew 1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.  2. Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić albo skreślić....
  274
  Brak głosów
 • Oobw (del) Oświadczenie o otrzymanym bezpłatnym wyżywieniu w czasie podróży służbowej
  Oświadczenie o otrzymanym bezpłatnym wyżywieniu w czasie podróży służbowej
  274
  Brak głosów
 • TYT-1 (2) zal (archiwalny) Załącznik do tytułu wykonawczego - jednopozycyjny stosowany w egzekucji ...
  Niniejszy tytuł wykonawczy zostaje skierowany do przymusowego ściągnięcia wymienionych w nim należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, poprzez zastosowanie egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia...
  273
  Brak głosów