Aktualnie obowiązujący druk:

ZUS RP-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS RP-6Z (archiwalny) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Wersja: 23.07.2013 | Pobrań: 2768 | Obowiązuje od: 23.07.2013 do: 20.10.2014
Brak głosów

Opis: ZUS RP-6Z (archiwalny) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych jest załącznikiem do formularza "Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych" - ZUS Rp-6. Wypełniany w przypadku braku miejsca do podania wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu głównym (ZUS Rp-6). 

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych składana jest przez osobę zainteresowaną w celu ustalania okresu wymaganego do przyznania emerytury, emerytury pomostowej, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo do ustalenia kapitału początkowego.

Osoba zainteresowana w punktach 1 - 10 podaje kolejno wszystkie okresy od ukończenia 15 roku życia. 

Uzupełniając okresy składkowe należy wpisać nazwę zakładu pracy lub pracodawcy oraz miejsce pracy. W przypadku prowadzania pozarolniczej działalności: rodzaj działalności, miejsce siedziby, a za okres do 31.12.1998 r. także Numer Konta Płatnika – NKP. Osoby wnioskujące o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinny wpisać również rodzaj wykonywanej pracy lub wykonywanych czynności, prowadzonej działalności albo nazwę wykonywanego zawodu. 

Jeżeli zabraknie miejsca do podania wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych należy wypełnić kolejny formularz ZUS Rp-6Z.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 Nr 205, poz. 1585).

Cechy formularza:

Formularz płatny

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.