Aktualnie obowiązujący druk:

ZUS Rp-2a (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (część dalsza z formularza ZUS Rp-2 III. Dane członków rodziny ubiegających się o rentę)

ZUS RP-2A (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną online

Wersja: 07.08.2007 | Pobrań: 1408 | Obowiązuje do: 2013-09-11
Brak głosów

Opis: ZUS RP-2A (archiwalny) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną

ZUS RP-2A jest załącznikiem do formularza ZUS RP-2 Wniosek o rentę rodzinną.

Wniosek ZUS RP-2 Wniosek o rentę rodzinną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS – rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej.

Złożenie po dniu 31 grudnia 2008 r. wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. jest równoznaczne

ze złożeniem wniosku o ustalenie rekompensaty przysługującej na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach

pomostowych – jeżeli uprzednio nie została ona ustalona, a zmarły spełniał warunki do emerytury na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy emerytalnej lub miał przyznaną z urzędu emeryturę na podstawie art. 24a wym. ustawy oraz legitymował się wymaganym

okresem pracy w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS, właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby

ubiegającej się o rentę; jeżeli wniosek dotyczy rownież renty zagranicznej, może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS

jednostce organizacyjnej realizującej umowy międzynarodowe.

Wniosek o rentę podpisuje osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez zainteresowanego

na piśmie lub ustnie do protokołu.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wycofania wniosku. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub

zostało zgłoszone ustnie do protokołu nie poźniej niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Informacje dotyczące warunkow wymaganych do przyznania renty rodzinnej, w tym zasad uwzględniania okresow ubezpieczenia

za granicą przy ustalaniu prawa i obliczaniu polskich rent, można uzyskać w każdym Oddziale – Inspektoracie ZUS lub na stronach

internetowych ZUS www.zus.pl.

Oświadczenie podpisuje wyłącznie osoba zainteresowana albo opiekun ustanowiony przez sąd.

Więcej informacji:

Ulotka renta rodzinna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Cechy formularza:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.