WoRWP-Ł Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Łódź

Wersja: 31.07.2013 | Pobrań: 468
Brak głosów

Opis: WoRWP-Ł Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Łódź

Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.
Wydział prowadzący sprawę:
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy i zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku. Dokumenty te powinny być złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie oraz świadectwa zgodności WE lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.
Opłaty:
 • pełnomocnictwo 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu 18,50 zł
 • pozwolenie czasowe 13,50 zł
 • tablice rejestracyjne (stałe):
  • samochodowe 80,00 zł
  • motocyklowe 40,00 zł
  • motorowerowe 30,00 zł
  • indywidualne 1000,00 zł
 • opłata ewidencyjną za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego – 0,50zł,
  • nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
  • pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł
Szczegółowe informacje:
 1. Rejestracja fabrycznie nowych pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów
 2. Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu (tablice tymczasowe i pozwolenia czasowe)
 3. Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. 2006 Nr 59, poz. 421);
7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.);
9. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).

Cechy formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.