RK Raport kasowy

Wersja: 09.04.2013 | Pobrań: 3703
Brak głosów

Opis: RK Raport kasowy

Podatnicy korzystający z kasy fiskalnej zobowiązani są sporządzać:

 • raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
 • raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Zarówno fiskalizacja kasy (jej pierwsze uruchomienie w trybie fiskalnym, jak i zakończenie prac zobowiązuje do sporządzenia raportów dobowych (przy zakończeniu prac – również raportu okresowego).
Problemy faktyczne dotyczą tego, w jaki sposób wykonywać raporty dobowe w przypadku sprzedaży z płatnościami elektronicznymi oraz raporty w czasie, gdy przedsiębiorca sprzedaży nie prowadzi. Wówczas raportu dokonuje się w okresie, w którym rozpoczyna się sprzedaż w najbliższym dniu uznanym za dzień prowadzenia działalności. Raportu dokonuje się przed rozpoczęciem sprzedaży w takim dniu.
 
Choć przepisy prawa nie ustaliły wzoru raportu, to kolejność i dane, które należy zawrzeć w raporcie dobowym są ściśle określone. Raport fiskalny dobowy zawiera co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer NIP podatnika;
 • numer kolejny wydruku – dotyczy numeru dokumentu z kasy fiskalnej;
 • datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;
 • oznaczenie umieszczone centralnie "RAPORT FISKALNY DOBOWY";
 • oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;
 • kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;
 • określenie literowe od "A" do "G" wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze "A" przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku, literom od "B" do "G" przyporządkowane są pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie od podatku;
 • osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;
 • łączną kwotę podatku;
 • łączną wartość sprzedaży brutto;
 • liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej, daty i czas ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą "Z" - zerowanie zewnętrzne lub literą "W" - zerowanie wewnętrzne oraz symbolem "*" w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;
 • oznaczenie "WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ" oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej;
 • łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;
 • wartość paragonów fiskalnych anulowanych;
 • łączną liczbę paragonów fiskalnych;
 • łączną liczbę faktur;
 • łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 17;
 • opis "WALUTA EWIDENCYJNA" i symbol waluty ewidencyjnej;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;
 • dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "ILOŚĆ WYCEN" oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;
 • dla kas z funkcją rozliczania recept refundowanych oznaczenie "OPŁATA" oraz łączną kwotę brutto zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;
 • numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;
 • oznaczenie kasjera;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego;
 • umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;
 • dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Podstawa prawna:

Par. 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363).

Załączniki do formularza:

 1. RK Raport kasowy

Cechy formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.