PIT-12 (6) (2013 - 2016) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Wersja: (6) | Pobrań: 4144 | Obowiązuje od: 2013-09-25 5 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Opis: PIT-12 (6) (2013 - 2016) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Do złożenia formularza PIT-12 uprawnienieni są:

  • pracownicy,
  • tymczasowo aresztowani lub skazani,
  • osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika,
  • osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
  • osoby otrzymujące stypendium,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Na podstawie PIT-12 płatnik złoży deklarację roczną za podatnika na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe) w terminie do końca lutego oraz prześle ją bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i jeden egzemplarz przekaże podatnikowi.

PIT-12 nie dotyczy działalności wykonywanej osobiście.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.

Wzór formularza stosuje się od dnia 26 września 2013 r. do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

Więcej informacji dotyczącej formularza PIT-12 znajduje się na stronie www.pit.pl

Podstawa prawna:

- Art.32 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - załącznik nr 4. (Dz.U. 2013 poz. 1054);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634) - załącznik 4;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1998) - załącznik 4.

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

  1. PIT-12 (5) obowiązywał do dnia: 2013-09-25

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.