KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wersja: 06.02.2013 | Pobrań: 1558 | Obowiązuje od: 2007-01-01
Brak głosów

Opis: KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek KRS-X2 dotyczy wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykreślenie może nastąpić w wyniku:

 • zakończenia likwidacji,
 • podziału/połączenia,
 • zakończenia postępowania upadłościowego - nie dotyczy publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego,
 • decyzji o wykreśleniu - dotyczy wyłącznie publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego,
 • rozwiązania/unieważnienia,
 • zmiany siedziby - dotyczy wyłącznie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółki europejskiej.

 

Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Jeśli wykreślenie podmiotu następuje w wyniku podziału lub połączenia, należy wypełnić załącznik:

 • KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy spółki lub
 • KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy innego podmiotu.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.

Wnioskodawca wypełnia pola jasne. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1749) - załącznik nr 33

Cechy formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.