Aktualnie obowiązujący druk:

GUS P-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2014 rok

Wersja: (2014) | Pobrań: 1444 | Obowiązuje od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Brak głosów

Opis: GUS P-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2014 rok

Formularz GUS P-01 należy przekazać w terminie do 27 lutego 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Sprawozdanie P-01 za 2014 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi typu produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C), w których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD 2007 do sekcji B i C oraz do klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki:

  • nieprodukujące wyrobów i świadczące usługi typu nieprodukcyjnego,
  • prowadzące wyłącznie działalność wydawniczą i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie przygotowania do druku, drukowania oraz nie świadczące usług wspomagających drukowanie,
  • prowadzące wyłącznie działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych nie uczestniczące bezpośrednio w procesie reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub reprodukcji komputerowych nośników informacji.

Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej i przekazać poprzez portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl.

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

  1. GUS P-01 (2014) obowiązywał do dnia: 2015-12-31
  2. GUS P-01 (2013) obowiązywał do dnia: 2014-12-31
  3. GUS P-01 (2012) obowiązywał do dnia: 2013-02-14

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.