GUS P-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2014 rok

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Wersja: (2014) | Pobrań: 1449 | Obowiązuje od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Brak głosów

Opis: GUS P-01 (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o produkcji za 2014 rok

Formularz GUS P-01 należy przekazać w terminie do 27 lutego 2015 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Sprawozdanie P-01 za 2014 r. zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe oraz jednostki świadczące usługi typu produkcyjnego (klasyfikowane do sekcji B i C), w których działalność gospodarcza, przeważająca lub drugorzędna, klasyfikowana jest wg PKD 2007 do sekcji B i C oraz do klasy 03.11, a liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki:

  • nieprodukujące wyrobów i świadczące usługi typu nieprodukcyjnego,
  • prowadzące wyłącznie działalność wydawniczą i nie uczestniczące bezpośrednio w procesie przygotowania do druku, drukowania oraz nie świadczące usług wspomagających drukowanie,
  • prowadzące wyłącznie działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych nie uczestniczące bezpośrednio w procesie reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub reprodukcji komputerowych nośników informacji.

Sprawozdanie należy sporządzić w formie elektronicznej i przekazać poprzez portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl.

Podstawa prawna:

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.