Aktualnie obowiązujący druk:

DOP-1 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej - Szczecin

DOP-1 (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zabudowa jednorodzinna) - Szczecin online

Wersja: 21.05.2013 | Pobrań: 508 | Obowiązuje do: 2013-12-31
Brak głosów

Opis: DOP-1 (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zabudowa jednorodzinna) - Szczecin

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg.
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania:
TERMIN ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI – do 15 czerwca 2013 r.; W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji
Informacje dotyczące deklaracji, wzór wypełnienia, segregacja odpadów dostępne na stronie: www.ecozmiany.szczecin.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg.

Cechy formularza:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.