Aktualnie obowiązujący druk:

AKC-WW (1) (od 2012) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Wersja: (1) | Pobrań: 1192 | Obowiązuje od: 2012-01-02 do: 2013-06-30
Brak głosów

Opis: AKC-WW (1) (od 2012) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Formularz AKC-WW należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklarację AKC-WW należy złożyć w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą;

jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;

jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie.

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd celny. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z po.n. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. 2011 nr 280 poz. 1647) - załącznik nr 12

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

  1. AKC-WW (2) obowiązywał do dnia: 2013-10-31
  2. AKC-WW (1) obowiązywał do dnia: 2013-06-30

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.