Aktualnie obowiązujący druk:

AKC-WW (3) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (od 2013)

AKC-WW (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Wersja: (1) | Pobrań: 1181 | Obowiązuje od: 01.09.2010 do: 30.06.2013
Brak głosów

Opis: AKC-WW (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

Formularz AKC-WW należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklarację AKC-WW należy złożyć w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą;

jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania;

jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, to miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie.

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd celny. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:

Art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z po.n. zm.)

Cechy formularza:

Formularz płatny

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.